Noorda Accountants volgt het nieuws en informeert u over
ontwikkelingen die van belang kunnen zijn

Voor onze opdrachtgevers volgen wij continu de ontwikkelingen. Wetswijzigingen, fiscale wijzigingen, maar ook tips waar u baat bij kunt hebben. We zetten ze voortdurend voor u op een rij.

Wilt u zich aanmelden voor onze gratis digitale nieuwsbrief, klik dan op digitale nieuwsbrief.

 

Zoeken op:
Lage-inkomensvoordeel aangewend voor blijfbonus
Met ingang van 2017 komt een werkgever in aanmerking voor een lage-inkomensvoordeel (LIV) indien hij een werknemer te werk stelt die een uurloon verdient van 100% tot 125% van het minimumloon. In een onlangs tot stand gekomen onderhandelingsresultaat voor de cao Facilitaire Contactcenters is de afspraak opgenomen om het LIV deels aan te wenden voor een blijfbonus voor de werknemers. Lees verder...
Belegging moest aangemerkt worden als privévermogen
Volgens Hof Den Bosch vormde de belegging van een ondernemer geen ondernemingsvermogen maar privévermogen. De belegging vervult volgens het hof geen functie binnen de normale uitoefening van diens onderneming en was dus niet dienstbaar aan die onderneming. Lees verder...
Verhuiskostenaftrek terecht gewijzigd
Wie alleen een uitkering ontvangt, heeft geen recht op verhuiskostenaftrek. Een uitkeringsgerechtigde tracht met een beroep op opgewekt vertrouwen toch voor de aftrek in aanmerking te komen. Tot aan de Hoge Raad tracht hij vergeefs zijn gelijk te krijgen. Lees verder...
Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2018
Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2018 aangepast. De verhoging bedraagt ditmaal na afronding 0,81%. Lees verder...
Tussen-cao Uitzendkrachten
Bonden en ABU hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Uitzendkrachten. Het betreft een tussen-cao. De bedoeling is dat na deze cao een voor de uitzendsector één cao tot stand komt waaraan zowel uitzendbureaus aangesloten bij ABU als NBBU deelnemen. Lees verder...